tirsdag 24. februar 2015

Vil ha kulturmiljøfredning av unike Skudeneshavn

Riksantikvaren vil gjennomføre en kulturmiljøfredning av unike Skudeneshavn på Karmøy. Den gamle delen av byen, Gamle Skudeneshavn, ser ganske lik ut som den gjorde da den ble bygget på 1800-tallet.


-Skudeneshavn er kanskje den aller best bevarte trehusbebyggelsen i Norge. Den er helt unik i norsk og også europeisk sammenheng. Vi ønsker å ta et godt grep om vern, sier riksantikvar Jørn Holme til NRK  


Da Skudeneshavn skulle videreutvikles på begynnelsen av 1900-tallet, lot man det tidligere sentrum bli stående, og bygget et nytt sentrum basert på kvadraturens reguleringsprinsipper. Overgangen fra en selvgrodd, organisk bye til et regulert sentrum med rette gateløp er er noe av det som særpreger Skudeneshavn. Et slik kulturmiljø er til nå ikke fredet, og vil være unikt i nasjonal sammenheng.
Nylig var det et folkemøte om kulturmiljøfredningen, hvor 200 engasjerte personer kom. Styremedlem Eli Margrete Stølsvik fra venneforeningen Gamle Skudeneshavn sa at hun er optimistisk, og tror bomiljøet vil bli bedre og kulturmiljøfredningen vil gjøre det mer attraktivt for yngre å bosette seg i gamlebyen. Du kan lese mer om kulturmiljøfredningen på Karmøy kommunes nettsider.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar